ข้อแนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน

  1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" โดยมีทั้งหมด 68 ชุมนุม
  2. เข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
  3. นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. หากนักเรียนไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อที่คุณครูธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์ (ครูใหม่) ห้องคอมพิวเตอร์ 531 อาคาร 5 (คาบ 8 ชุมนุม)
  5. ระบบเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.