ข้อแนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับนักเรียน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน

  1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม"
  2. เข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
  3. นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากนักเรียนไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อที่คุณครูธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์ (ครูใหม่) ห้อง 531
  4. สำหรับชุมนุม Knowladge online, Techno : Robot, หุ่นยนต์ ให้มาสมัครด้วยตนเองได้ที่คุณครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในคาบชุมนุม
  5. ระบบเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563